Poděkování za účast na semináři – eduKonference.cz

Vážená  paní, vážený pane,
vážení účastníci eduKonference,

rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaši účast na prvním setkání ze série eduKonference.cz.

Těší nás vaše celkové hodnocení známkou 1,75 za užitečnost a přínos společného setkání (známkováno jako ve škole).
Mimořádně nás těší i jedna obdržená 1*. Ceníme si všech vašich pochval, námětů i některých připomínek a podnětů ke zlepšení v budoucnu.

V průběhu konference jsme se věnovali mnoha důležitým tématům od možností financování z dotačních programů, přes užitečné pomůcky a nástroje, rozvoj a zabezpečení ICT ve školách až po několik skvělých ukázek rozvoje pedagogů a nových metod výuky a jejich zapojení do praxe.

Věříme, že i některé vybrané fotografie nám všem připomenou příjemně a užitečně strávený společný den:

eduKonference 2016 - 0011_postcard

Děkujeme i jménem partnerů konference za váš zájem o představená témata a produkty, pro zajímavost uvádíme TOP 5 vašeho zájmu:

místo: CLIL – 60,98 %
místo: TOGLIC – 51,22 %
místo: ÚDiF – 41,46 %
místo: eSborovna – 36,59 %
místo: edookit – 24, 39 %
místo: 3D tiskárny – 24, 39 %
(Vyjádřeno procentně z odevzdaných dotazníků.)

Na základě vašich požadavků na další informace ke konkrétním tématům vás budou v nejbližších dnech a týdnech kontaktovat odborníci na danou oblast.

Ještě jednou děkujeme za vaši účast a těšíme se na další spolupráci i setkání v rámci některé příští aktivity eduKonference.cz.

Za realizační tým eduKonference,

Radek Švehla

eduKonference.cz