Toglic.cz

Už za chvíli v TOGLICu najdete novou aktivitu – Webový obsah. Zobrazte na žákovském zařízení konkrétní www stránku, video z YouTube, úlohu z Geogebry, interaktivní snímek z EduRibbonu nebo prezentaci z Prezi.