Pronájmy software

Microsoft

Tzv. anuitní licence, tedy licence v pronájmu, jsou počítány podle počtu zaměstnanců školy, kteří pracují aktivně s PC. Zalicencovány jsou pak všechny počítače ve škole (i nové, nakoupené v průběhu roku), kterých většinou bývá více než zaměstnanců.

 Licenční smlouva pro řešení ve vzdělávání (EES)

EES (Enrollment for education solutions) je předplatný multilicenční program, který byl vytvořen na základě specifických potřeb vzdělávacích institucí. Program EES umožní vaší instituci využívat nejnovější technologie a to i s omezeným finančním rozpočtem. Škola platí každý rok pravidelnou splátku za licence podle počtu zaměstnanců. Po ukončení programu, pokud nedojde k odkoupení licencí, licence škole nezůstanou.

Open Value Subscription – Education Solutions (OVS-ES)

OVS-ES je předplatný licenční program, který vychází z podmínek oblíbeného programu Open Value Subscription a je navržen pro menší akademické instituce (především základní a střední školy). Jako School Agreement umožňuje institucím s omezeným finančním rozpočtem využívat nejnovější technologie a snadno spravovat svou IT infrastrukturu.

Microsoft School Agreement

School Agreement je předplatný licenční program, který byl vytvořen na základě konkrétních potřeb akademických institucí, především základních a středních škol. School Agreement umožňuje institucím s omezeným finančním rozpočtem využívat nejnovější technologie a snadno spravovat svou IT infrastrukturu. Škola platí každý rok pravidelnou splátku za licence podle počtu svých počítačů. Po ukončení programu, pokud nedojde k odkoupení licencí, licence škole nezůstanou.

Více infomací na vyžádání.